barandegan-tophaye-tala

barandegan tophaye tala برندگان توپ طلاي جهان از آغاز تا امروز 1956   2015

توپ طلاي اروپا جايزه اي بود كه مجله فرانسوي فرانس فوتبال از ۱۹۵۶ به بهترين بازيكن اروپا اعطا مي كرد. اين جايزه تا سال ۲۰۰۹ به بازيكن منتخب مجله فرانس فوتبال اعطا مي شد اما از آنجا كه از سال ۱۹۹۱ فيفا نيز بهترين بازيكن جهان را انتخاب كرد، اعطاي موازي اين دو جايزه، تا حدي از اعتبار آنها مي كاست و به همين دليل از سال ۲۰۱۰، اين دو جايزه ادغام شدند و جايزه توپ طلاي جهان یا فيفا از دل آنها بيرون آمد… (بیشتر…)

  • 619 بازدید
ادامه مطلب