sefr-ta-sad-badansazi

sefr ta sad badansazi دانلود کتاب صفر تا صد چربی سوزی در 12 هفته

گزیده ای از کتاب : 

برنامـه تمرینـی پیـش رو به نحوی طراحی شـده اسـت کـه در مدت ۱۲ هفتـه بتوانیـد با افزایش فرآیند چربی سوزی به عضلات تفکیک شـده بـا حداقـل مقدار چربی دسـت یابید. پایـه و اسـاس برنامه ریزی تمریـن بسـیار سـاده اسـت، بـه آرامی آغـاز شـده و با سـرعت هرچه تمـام پیش مـی رود تا بـه اهدافتان دسـت یابید و …

تعداد صفحات: ۱۶

زبان: فارسی

فرمت: PDF

سایز: ۵٫۴ مگابایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵

  • 524 بازدید
ادامه مطلب